Bra Pellets

Det är smidigt att elda med pellets

Moderna pelletsinstallationer kräver minimalt med service, är driftsäkra och effektiva. Den automatiserade utrustningen tänder och släcker sig själv och ger en jämn temperatur. Om du beställer pellets i bulk till ett eget förråd slipper du hela den manuella hanteringen med säckar och påfyllning. Allt du behöver göra löpande är att titta till pelletspannan någon gång i veckan för att kontrollera askmängd och att allt ser bra ut. När askbehållaren börjar bli full tömmer du den och askan kan återföras till skogen eller användas som gödning på gräsmattan.

Träpellets är ömtåligt

Pellets är en ömtålig produkt som nöts vid hantering och ska skyddas mot fukt. Därför är det viktigt att hantera pelletsen varsamt och att röret fram till förrådet är slätt invändigt, går så rakt som möjligt och att det inte finns utstickande föremål i rörsystem och förråd. Vid pelletsleveransen anpassar vi tryck och flöden till de förhållanden som råder hos varje kund.

Pelletsförråd

Det finns många olika modeller av färdiga pelletsförråd på marknaden, så det går oftast att hitta ett som passar. Om du ändå måste bygga ett förråd finns en del att tänka på för att få bra funktion, säkerhet och komfort. Följ gärna Svenska Pelletsförbundets instruktioner om hur man ska göra. Tänk på att placera förrådet lätt tillgängligt för bulkbilen, ju kortare slang som krävs desto bättre och billigare blir det.

Exempel på pelletsförråd