I fokus: Forssjö Pellets

Pelletsens väg från skog till panna

Pelletsen som vi levererar kommer från Forssjö Pellets och en fabrik som ligger mitt i de sörmländska skogarna. Med träråvaran runt knuten blir det en närproducerad pellets och klimatneutral energi. Forssjö Pellets AB ingår i koncernen Sandåsa Timber AB och har ett bra geografiskt läge vid Forssjö Bruk i Katrineholms kommun med närhet till Stockholmsregionen. Från skogen kommer råvaran till deras industrier där de tillverkar förädlade trävaror och produktionen av träpellets är integrerad i sågverksprocessen.

”Detta är ett bra exempel på vårt långsiktiga miljötänkande där överskottet från skogs- och träindustriproduktionen används och förädlas till träpellets och trädbränsle”, berättar Per Stenegard som är marknadschef på Forssjö Pellets.

Industrin i Forssjö Bruk bär också på en gammal brukstradition. Där har verksamhet bedrivits i över 500 år och järnmalmen, vattnet och skogen är de gemensamma nämnarna. Den moderna anläggningen producerar cirka 50 000 ton träpellets om året och fabriken är alltid igång i femskift. Råvaran är 100 procent rent trä och till största delen från deras egen sågverksindustri. Men hur gör man egentligen pellets? Ser du en bild framför dig där mängder av pellets spottas ut ur små hål? Då har du helt rätt! Men innan dess så är det flera steg i tillverkningen. Sågspån från gran och fura torkas i en stor roterande trumma med torkgaser från en hetgasugn i höga temperaturer, omkring 500 grader C.

”Detta görs för att få ett torrt bränsle med högt energiinnehåll”, förklarar Per.

Efter torkningen mals spånen i en kvarnanläggning till ett ”pulver” som sedan värms upp med ånga. Sedan är det dags att pressa pelletsen. Pelletspressarna består av ringmatriser och pressrullar, och genom matrisernas hål pressas pulvret ut under högt tryck och hög temperatur och formas till cylindriska stavar. Den nypressade pelletsen har en temperatur på mer än 100 grader C och måste kylas direkt för att få rätt hållfasthet. Det görs i ett kyltorn med hjälp av luft som strömmar genom träpelletsen.

Genom hela produktionsflödet görs löpande olika kontroller av pelletskvaliteten och råvarornas egenskaper.

”Det är viktigt för att uppnå rätt nivå på bränslets egenskaper”, berättar Per Stenegard. ”Råvarans egenskaper kan vara olika beroende på till exempel träslag och inställningar måste regelbundet kontrolleras och vid behov justeras. Vi vill ha så liten spridning som möjligt avseende bränslets egenskaper – som fukthalt, densitet och hållfasthet. Resultatet av pelletskvaliteten kontrolleras mot Svensk och Internationell standard (SS-EN ISO 17225-2:2014, A1).

Den färdiga pelletsen läggs först löst i lagerlador och flyttas sedan till en siloanläggning, där den siktas för att få bort smul och damm, innan den lastas i bulkbilarna. Där tar alltså vi på Bra Pellets vid och samma dag fyller vi på ditt förråd med den lokalproducerade pelletsen.