Pelletsfakta

Svensk Träpellets

Närproducerad träpellets

Vi levererar Svensk Träpellets från Forssjö Pellets. Det är en närproducerad pellets av 100 procent träråvara från sörmländska skogar.

Pelletskvalitet uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 18 71 20, grupp 1 och European Standard CEN 14961-2, A1.

  • Diameter: 8 mm
  • Skrym-/bulkdensitet: 640 – 660 kg/m3
  • Effektivt värmevärde: ≥ 4 800 kWh/ton
  • Askhalt: 0,4 – 0,5 viktprocent av torrsubstans
  • Fukthalt: 7 – 8 viktprocent
  • Inga tillsatser
  • Asksmältpunkt (IT): > 1400° C

Ekonomi

Mer värme för pengarna!

Träpellets är ett mycket prisvärt uppvärmningsalternativ. I jämförelse med olja och el kan du spara så mycket som upp till halva uppvärmningskostnaden. När råvaran pressas samman skapas ett bränsle med mycket högt energiinnehåll. Med pellets får du helt enkelt mer värme för pengarna.

Priset på pellets har under åren haft ett stabilt läge med ytterst små förändringar. Det innebär att du i förväg får en säker bild av dina uppvärmningskostnader och du slipper oroa dig för stigande el- och oljepriser. Investeringskostnaden för en pelletsanläggning betalar sig ganska fort och utrustningen har dessutom lång livslängd. En vanlig villa har en energiförbrukning på ca 20 000 kWh för uppvärmning och varmvatten, det motsvarar 5-6 ton, eller 8-9 m3 pellets per år.

Miljö

Pellets – ett naturligt val

Träpellets tillverkas av restprodukter, som sågspån, från sågverksindustrin och är en förnybar energikälla som ingår i det naturliga kretsloppet. För varje träd som avverkas i Sverige planteras tre nya. Träpellets är ett klimatneutralt biobränsle, det betyder att det vid förbränning avger samma mängd koldioxid som trädet tar upp under sin livstid i skogen. Därmed bidrar pelletseldning inte till växthuseffekten. Vår träpellets är närproducerad vilket gör att vi undviker långa transporter av råvaran.

Kalkylator

Jämför kostnaden för pellets med oljeuppvärmning och eluppvärmning i kalkylatorn.

Olja och träpellets
Vattenburen el och träpellets